ســــــــــــــــــــوتــــــــــــــی

همه سوتی های بامزه و خفن

چنروز پیش ش می گفت اگه جاس (ـتین) دکتر بشه من خودمو مریض میکنم که برم زیر دست اون پزشک ماهر دکتر جاستین بیبر!!!

منم خواسم بگم: زیر دستش یا شایدم زیر....

اما خجالتیدم گفتم حالا دعوام میگنه!

یهو م.م حرف توی ذهن منو گفت!

-یا شایدم زیر خودش!

ش هم با خوشالی میگه آره آره!!!!

بچه از عقش ج.ب داره میمیره........

| Sat 7 May 2011 | 9:21 AM | انجمن سوتی گیران ایران(شعبه اول)| |

Design By : shotSkin.com